<![CDATA[ביה''ס רבין הוד השרון]]>Wed, 21 Jun 2017 15:14:07 +0300Wed, 21 Jun 2017 15:14:07 +0300http://www.rabin.eduportal.org.il/1800<![CDATA[רשימת ספרים להחזרה שכבות גיל ב' עד ו' - פרוייקט השאלת ספרי הלימוד]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1901825AR_1901825Thu, 15 Jun 2017 06:43:05 +0300<![CDATA[טריאתלון ילדים הוד השרון - אלופות בית ספריות !!!]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1901824AR_1901824Thu, 15 Jun 2017 06:40:46 +0300<![CDATA[מתמטיקה - תרגול וחזרה בדרך של משחק וחוויה במהלך חופשת הקיץ]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1900450AR_1900450Sun, 11 Jun 2017 17:24:43 +0300<![CDATA[קורסי קיץ אינטרנטיים חינמיים-לתלמידי ד' ומעלה]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1898499AR_1898499Tue, 06 Jun 2017 15:42:20 +0300<![CDATA[מיזם השאלת ספרים לשנה"ל תשע"ח יוצא לדרך...]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1898494AR_1898494Tue, 06 Jun 2017 15:39:26 +0300<![CDATA[בית הספר רבין במקום הראשון בתחרות השחמט האזורית]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1897509AR_1897509Sun, 04 Jun 2017 14:42:35 +0300<![CDATA[לוח אירועים לחודש סיון]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1896126AR_1896126Thu, 01 Jun 2017 15:43:51 +0300<![CDATA[רביתון להנאתכם]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1860853AR_1860853Fri, 17 Mar 2017 20:26:43 +0200<![CDATA[תעודת זהות ביה"ס "רבין" ]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=48408AR_48408Sun, 24 Jan 2010 17:42:38 +0200<![CDATA[חזון ביה"ס היסודי קהילתי ע"ש יצחק רבין, הוד השרון ]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=48163AR_48163Fri, 22 Jan 2010 16:51:21 +0200