<![CDATA[ביה''ס רבין הוד השרון]]>Mon, 19 Nov 2018 06:39:12 +0200Mon, 19 Nov 2018 06:39:12 +0200http://www.rabin.eduportal.org.il/1800<![CDATA[אליפות הסייבר הישראלית תשע"ט יוצאת לדרך בקרוב.]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2147184AR_2147184Thu, 15 Nov 2018 22:30:09 +0200<![CDATA[אליפות הסייבר הישראלית 2019 רגע לפני שזה מתחיל]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2147165AR_2147165Thu, 15 Nov 2018 21:43:49 +0200<![CDATA[ אני מאמין *חזון הנהגת ההורים*]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2137540AR_2137540Thu, 01 Nov 2018 20:09:41 +0200<![CDATA[ועדות בית ספריות תשע"ט]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2129933AR_2129933Thu, 18 Oct 2018 20:41:15 +0300<![CDATA[לכל תלמיד במדינה מגיע Office365 בחינם! ]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2124828AR_2124828Mon, 08 Oct 2018 14:57:47 +0300<![CDATA[תוכנית חודשית חודש תשרי]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2116726AR_2116726Sat, 08 Sep 2018 16:05:10 +0300<![CDATA[חוג מהנדסים צעירים]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2115772AR_2115772Wed, 05 Sep 2018 14:45:27 +0300<![CDATA[יריד חוגים ביום שישי הקרוב, 7.9.18, בשעה 9:15]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2115541AR_2115541Tue, 04 Sep 2018 23:26:10 +0300<![CDATA[עלון להורים בנושא זהירות בדרכים - הדרך לבית הספר]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2114431AR_2114431Sun, 02 Sep 2018 09:50:14 +0300<![CDATA[כותרת הכתבה]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2113951AR_2113951Fri, 31 Aug 2018 23:40:09 +0300<![CDATA[מדרג קווים האדומים]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2110024AR_2110024Sun, 19 Aug 2018 19:42:09 +0300<![CDATA[פרויקט השחייה לכתות ד' - שנה"ל תשע"ט]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2108088AR_2108088Fri, 03 Aug 2018 12:35:04 +0300<![CDATA[גלרית תמונות מתחלפות]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2107223AR_2107223Thu, 26 Jul 2018 17:59:01 +0300<![CDATA[רשימת ספרי הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2103689AR_2103689Mon, 02 Jul 2018 11:29:01 +0300<![CDATA[הקניית חינוך והרגלים בתחום התזונה]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1792940AR_1792940Sun, 08 Jan 2017 16:40:14 +0200<![CDATA[חוקי שימוש במתקן אופנים]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1759559AR_1759559Tue, 29 Nov 2016 10:09:04 +0200<![CDATA[הכריך שלי - רעיונות והמלצות לכריכים לבית הספר]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1358938AR_1358938Sun, 30 Aug 2015 22:57:37 +0300<![CDATA[טופס הצהרת בריאות שיש לשלוח עם הילדים ביום הראשון ללימודים]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1354370AR_1354370Tue, 25 Aug 2015 00:45:21 +0300<![CDATA[אמנת גלישה מכבדת ברשת של בית הספר]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=945783AR_945783Tue, 10 Jun 2014 19:23:38 +0300<![CDATA[מאמרים הקשורים לעליה לכיתה א']]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=376629AR_376629Sun, 26 Aug 2012 07:29:15 +0300<![CDATA[קישור לאתר משרד החינוך - שלום כיתה א']]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=376176AR_376176Fri, 24 Aug 2012 21:21:03 +0300<![CDATA[מצגת מנהלת בית הספר]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=376175AR_376175Fri, 24 Aug 2012 21:19:00 +0300<![CDATA[מצגת יועצת בית הספר]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=376173AR_376173Fri, 24 Aug 2012 21:18:03 +0300<![CDATA[חזון ביה"ס היסודי קהילתי ע"ש יצחק רבין, הוד השרון ]]>http://www.rabin.eduportal.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=48163AR_48163Fri, 22 Jan 2010 16:51:21 +0200