יום ג', כז’ בתשרי תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת קו חם ליועצת
קישור למידה משמעותית בסביבה חדשנית חדר מורים יצירת קשר.
"...ביטחון הוא גם, ואולי קודם כל האדם – האדם, האזרח הישראלי, ביטחון הוא גם החינוך של האדם, הוא הבית שלו, הוא בית הספר, הוא הרחוב והשכונה שלו, הוא החברה שבתוכה צמח...". (יצחק רבין)

ביה"ס הקהילתי ע"ש רבין הוא בית, אשר יסודותיו הם:אהבת האדם, הארץ והעם היהודי על מורשתו ותרבותו. בית המחנך לסובלנות, אחריות ומעורבות חברתית, יושר ונתינה. כל זאת באמצעות שותפות ומסורת קהילתית, טיפוח תרבות של למידה חקרנית מתמדת, העצמת הפרט, קידום אקלים של מוגנות, עקביות, ושיטתיות. נוסחת העבודה: עד"ש: ערכים, דעת וחקר, שותפות קהילתית. גורם מארגן: משורשי העבר אל הצמחת ענפי העתיד.