יום ב', יא’ בכסלו תשע”ט
דף הבית למידה משמעותית בסביבה חדשנית חדר מורות יצירת קשר
בחוברת המצורפת תוכלו לקרוא ולנוע בתחנות המסע הערכי, לימודי וקהילתי של בית ספרנו. למסע זה התחלה ושורשים איתנים, לצד מטרות ברורות וידועות, אך יחד עם זאת אפיקי המסע הם בעלי אופי הניתן להתפתחות וצמיחה, זהו מסע שאינו ניגמר, הוא דינמי, מתקדם , מתפתח וצובר עוד ועוד עשייה בדרכו.

מתוך דבר המנהלת בפתיח לחוברת המודל החינוכי אנו בביה" ס הקהילתי ע" ש יצחק רבין ,מאמינים כי ראשית הדרך להצלחה מצויה ביכולת להקנות בסיס ערכי איתן אשר לו שורשים המבוססים היטב ומשותפים לכל העם היהודי באשר הוא. ערכים אשר מקורם יהודי ,ציוני ואזרחי. הקניית יכולות מוסריות קולקטיביות של זהות ושייכות לעם היהודי ולארץ ישראל, יכולות של אמפתיה ושיתוף פעולה כאזרחים זאת לצד הקניית כישורים אקדמאים עדכניים הכוללים יכולת שאילת שאלות, איתור וארגון ידע, תכנון, חשיבה ביקורתית והסקת מסקנות. עשייה זו מנותבת בנוסחת עבודה קבועה על פיה אנו פועלים. נוסחה הכוללת את דפוסי הפעולה הבאים: ערכים, דעת וחקר ושותפות קהילתית )עד”ש(. אנו מאמינים כי דבקות בדפוסים אלה תוביל את בית ספרנו להצלחות רבות נוספות ולהצטיינות ביכולתנו להשפיע על זהותו היהודית, ציונית ואזרחית של כל תלמיד. בחרנו להקנות כישורים אלה באמצעות תכנים, אשר להם בסיס ערכי המשמעותי לאדם היהודי - ישראלי המתקיים בחברה רב תרבותית ובעולם משתנה. באשר ליכולות האקדמאיות, אין ספק כי ביכולתו של צוות בית הספר להקנות את הנדרש ללומדים, אולם בתחום הערכי נידרש שיתוף פעולה הדוק בין הבית לבית הספר. על כן צוות בית הספר בחר להגדיר עצמו כבית ספר קהילתי אשר בבסיס הקהילתיות עומד שיח ובירור ערכי אשר קיימו מורים, הורים ותלמידים. מן השיח המשותף צמחה מערכת ערכים העומדת במרכז העשייה הבית ספרית ומתווה את כלל הפעולות הנעשות בבית הספר. אנו מאמינים כי עשייה אשר בבסיסה מצויה מערכת ערכים המשותפת ומוסכמת למורים והורים, הינה מנוף לצמיחה של דור מוסרי ואיכותי, אשר ידע בעתיד לבחור בחירות נכונות לפרט ולכלל בחברתנו. קהילת ביה”ס בחרה לדבוק בערכים של יושר, נתינה, אחריות, סובלנות ומעורבות חברתית המהווים בסיס איתן ונקודת מוצא לכל העשייה. בחוברת זאת יוכל הקורא לנוע בתחנות המסע הערכי, לימודי וקהילתי של בית ספרנו. למסע זה התחלה ושורשים איתנים, לצד מטרות ברורות וידועות, אך יחד עם זאת אפיקי המסע הם בעלי אופי הניתן להתפתחות וצמיחה ,זהו מסע שאינו ניגמר, הוא דינמי, מתקדם ,מתפתח וצובר עוד ועוד עשייה בדרכו. מודל בי"ס רבין.pdf

 
 
פינה לכל כיתה
הודעות ואגרות מהנהלת ביה"ס
אצלנו ברבין
הנהגת הורים
לוח אירועים
גלישה בטוחה באינטרנט
עולים לכיתה א'
רביתון
רשימות ספרי הלימוד
למידה בחרום
זהירות בדרכים
החודש העברי - ערך החודש ומפתח הלב
מארג - אות המצויינות בחינוך היהודי, ציוני ואזרחי
במעגל החיים היהודי - תכניות ומוצרים יחודיים
חומרי למידה
מעורבות חברתית
הנהגת תלמידים
אולימפיאדת התכנות
מצעד הצילצולים