יום ג', כז’ בתשרי תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת קו חם ליועצת
קישור למידה משמעותית בסביבה חדשנית חדר מורים יצירת קשר.
מצורפות רשימות הספרים לשנה"ל תשע"ח:
15:21 (30/06/16) רכז רבין

מצורפות רשימות הספרים לשנה"ל תשע"ח: רשימת ספרים שכבת א 25.6.17.pdf רשימת ספרים שכבת ב 25.6.17.pdf רשימת ספרים שכבת ג 25.6.17.pdf רשימת ספרים שכבת ד 25.6.17.pdf רשימת ספרים שכבת ה 25.6.17.pdf רשימת ספרים שכבת ו 25.6.17.pdf