יום ג', כז’ בתשרי תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת קו חם ליועצת
קישור למידה משמעותית בסביבה חדשנית חדר מורים יצירת קשר.
מצורפת הצהרת בריאות, בבקשה, שילחו עם ילדכם ביום הראשון ללימודים את ההצהרה מלאה בכדי שילדכם יוכל לקחת חלק פעיל בשיעורי החינוך הגופני.
00:45 (25/08/15) רכז רבין

שלום רב!מצורפת הצהרת בריאות, בבקשה, שילחו עם ילדכם ביום הראשון ללימודים את ההצהרה מלאה בכדי שילדכם יוכל לקחת חלק פעיל בשיעורי החינוך הגופני.שימו לב :במילוי ההצהרה יש למלא את כל פרטי התלמיד כולל ת.זקראו בבקשה את כל הסעיפים וחתמו בראשי תיבות ליד כל סעיף.יש להקיף בעיגול את הסעיפים הרלוונטיים ולבטל בקו את מה שלא רלוונטי. הצהרה מתוקנת תשעז.pdf